Studenter i høyere utdanning

Til toppen

08586: Studenter i høyere utdanning i Norge, etter kjønn, skoleslag og alder. Foreløpige tall (avslutta serie) 2010 - 2011

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 1

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 2

skoleslag

Må velges *

Valgt 0 av totalt 4


Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel

alder

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Alle aldre , 0-18 år , 19 år ,

Valgt 0 av totalt 19

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Nedgang i antall studenter ved høgskoler, samt tilsvarende økning ved universiteter og vitenskapelige høgskoler, skyldes at flere høgskoler er slått sammen med universiteter og vitenskapelige høgskoler.

Brukerveiledning for statistikkbanken