Kostnadsindeks for innenriks sjøfart

08576: Innenriks sjøfart. Kostnadsindekser (avslutta serie) 2009K2 - 2016K4
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 3 Valgte

Søk

total/delindeks innenriks sjøfart

Totalt 14 Valgte

Søk

kvartal Velg minst en verdi

Totalt 31 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
21.03.2017
Kontakt
Sondre Holm Sandnes, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5602
soh@ssb.no

Måleenhet
Kostnadsindeks:
indeks
Endring siste kvartal (prosent):
prosent
Endring siste år (prosent):
prosent
Referansetid
Kostnadsindeks:
31.12.
Endring siste kvartal (prosent):
31.12.
Endring siste år (prosent):
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

statistikkvariabel
Endring siste kvartal (prosent)
Endring mot forrige kvartal
Endring siste år (prosent)
Endring mot samme kvartal forrige år

Brukerveiledning for statistikkbanken