Omsetningsindeks for transport, reiseliv og IKT

08541: Omsetningsindeks for transport, reiseliv og IKT, etter næring (SN2007) (2010=100) 2003K1 - 2020K1
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 4 Valgte

Søk

næring Velg minst en verdi

Totalt 49 Valgte

Søk

kvartal Velg minst en verdi

Totalt 69 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
26.05.2020
Kontakt
Karl Eirik Engebretsen, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 386
kee@ssb.no

Måleenhet
Verdiindeks:
indeks
Virkedagskorrigert indeks:
indeks
Endring fra samme periode året før (prosent):
prosent
Omsetning (mill. kr):
mill. kr
Referansetid
Verdiindeks:
31.12.
Virkedagskorrigert indeks:
31.12.
Endring fra samme periode året før (prosent):
31.12.
Omsetning (mill. kr):
31.12.
Basisperiode
Verdiindeks:
2010
Virkedagskorrigert indeks:
2010
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Som følge av omorganisering av kollektivtransporten i Oslo og Akershus er ikke tallene i NACE 49.3 og 52.2 direkte sammenlignbare med tidligere årganger.
Tallene før årsskiftet 2015/2016 er under revisjon og er ikke direkte sammenlignbart med tallene for 2016 og 2017.
næring
62.0 Tjenester tilknyttet informasjonsteknologi
Norsk Rikskringkasting (NRK) ble fra og med 2020 omklassifisert fra markedsrettet virksomhet til offentlig forvaltning.
statistikkvariabel
Virkedagskorrigert indeks
Statistikkvariabelen virkedagskorrigert indeks er ikke oppdatert for alle næringene for perioden 1. kvartal 2019.
Endring fra samme periode året før (prosent)
Endringen er beregnet fra verdiindeksen.

Brukerveiledning for statistikkbanken