Omsetningsindeks for transport, reiseliv og IKT

Til toppen
08541: Omsetningsindeks for transport, reiseliv og IKT, etter næring (SN2007) (2010=100) 2003K1 - 2020K2
Sist endret
28.08.2020
Kontakt
Ellen Stafne Western, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 400
esw@ssb.no

Måleenhet
Verdiindeks:
indeks
Virkedagskorrigert indeks:
indeks
Endring fra samme periode året før (prosent):
prosent
Omsetning (mill. kr):
mill. kr
Referansetid
Verdiindeks:
31.12.
Virkedagskorrigert indeks:
31.12.
Endring fra samme periode året før (prosent):
31.12.
Omsetning (mill. kr):
31.12.
Basisperiode
Verdiindeks:
2010
Virkedagskorrigert indeks:
2010
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
kvartal
Må velges *
næring
Må velges *
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 4 Valgte 1

kvartal
Må velges *

Totalt 70 Valgte 1

Må velges *

Totalt 49 Valgte 0

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Som følge av omorganisering av kollektivtransporten i Oslo og Akershus er ikke tallene i NACE 49.3 og 52.2 direkte sammenlignbare med tidligere årganger.
Tallene før årsskiftet 2015/2016 er under revisjon og er ikke direkte sammenlignbart med tallene for 2016 og 2017.
næring
62.0 Tjenester tilknyttet informasjonsteknologi
Norsk Rikskringkasting (NRK) ble fra og med 2020 omklassifisert fra markedsrettet virksomhet til offentlig forvaltning.
statistikkvariabel
Virkedagskorrigert indeks
Statistikkvariabelen virkedagskorrigert indeks er ikke oppdatert for alle næringene for perioden 1. kvartal 2019.
Endring fra samme periode året før (prosent)
Endringen er beregnet fra verdiindeksen.

Brukerveiledning for statistikkbanken