Omsetningsindeks for tjenester

Til toppen

08541: Omsetningsindeks for transport, reiseliv og IKT, etter næring (SN2007) (2015=100) (avslutta serie) 2003K1 - 2020K4

Må velges

Valgt 1 av totalt 5

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2003K1 , 2003K2 , 2003K3 ,

Valgt 1 av totalt 72

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. H Transport og lagring , 49 Landtransport og rørtransport , 49.1 Passasjertransport med jernbane ,

Valgt 0 av totalt 49

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Som følge av omorganisering av kollektivtransporten i Oslo og Akershus er ikke tallene i NACE 49.3 og 52.2 direkte sammenlignbare med tidligere årganger. Tallene før årsskiftet 2015/2016 er under revisjon og er ikke direkte sammenlignbart med tallene for 2016 og 2017.

næring

62.0 Tjenester tilknyttet informasjonsteknologi

Norsk Rikskringkasting (NRK) ble fra og med 2020 omklassifisert fra markedsrettet virksomhet til offentlig forvaltning.

statistikkvariabel

Virkedagskorrigert indeks

Statistikkvariabelen virkedagskorrigert indeks er ikke oppdatert for alle næringene for perioden 1. kvartal 2019.

Endring fra samme periode året før (prosent)

Endringen er beregnet fra verdiindeksen.