Omsetningsindeks for tjenester

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

08541: Omsetningsindeks for transport, reiseliv og IKT, etter næring (SN2007) (2015=100) (avslutta serie) 2003K1 - 2020K4

Ellen Stafne Western, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 400
22.02.2021 08:00
Verdiindeks:
indeks
Verdiindeks, sesongjustert:
indeks
Virkedagskorrigert indeks:
indeks
Endring fra samme periode året før (prosent):
prosent
Omsetning (mill. kr):
mill. kr
Verdiindeks:
31.12.
Verdiindeks, sesongjustert:
31.12.
Virkedagskorrigert indeks:
31.12.
Endring fra samme periode året før (prosent):
31.12.
Omsetning (mill. kr):
31.12.
Verdiindeks:
2010
Verdiindeks, sesongjustert:
2015
Virkedagskorrigert indeks:
2010
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 5

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2003K1 , 2003K2 , 2003K3 ,

Valgt 1 av totalt 72

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. H Transport og lagring , 49 Landtransport og rørtransport , 49.1 Passasjertransport med jernbane ,

Valgt 0 av totalt 49

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Som følge av omorganisering av kollektivtransporten i Oslo og Akershus er ikke tallene i NACE 49.3 og 52.2 direkte sammenlignbare med tidligere årganger. Tallene før årsskiftet 2015/2016 er under revisjon og er ikke direkte sammenlignbart med tallene for 2016 og 2017.

næring

62.0 Tjenester tilknyttet informasjonsteknologi

Norsk Rikskringkasting (NRK) ble fra og med 2020 omklassifisert fra markedsrettet virksomhet til offentlig forvaltning.

statistikkvariabel

Virkedagskorrigert indeks

Statistikkvariabelen virkedagskorrigert indeks er ikke oppdatert for alle næringene for perioden 1. kvartal 2019.

Endring fra samme periode året før (prosent)

Endringen er beregnet fra verdiindeksen.