Satellittregnskap for ideelle og frivillige organisasjoner

Til toppen
08538: Produksjon, bruttoprodukt og lønnskostnader inklusive ulønnet arbeid, etter aktivitet (ICNPO) 2006 - 2017
Sist endret
13.11.2019
Kontakt
Dior Kurta, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 608
ktd@ssb.no

Måleenhet
Løpende priser (mill. kr):
mill. kr
Årlig endring (prosent):
prosent
Referansetid
Løpende priser (mill. kr):
31.12.
Årlig endring (prosent):
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
hovedstørrelse
Må velges *
aktivitet (ICNPO)
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 2 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 12 Valgte 1

hovedstørrelse
Må velges *

Totalt 4 Valgte 0

aktivitet (ICNPO)
Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Det har vært en nedgang i lønnskostnadsekvivalent for ulønnet arbeid fra 2013 til 2014, mens antall frivillige årsverk økte i samme periode. Dette henger sammen med en metodeendring: For de fleste aktivitetskategorier benyttes fra og med årgangen 2014 en ny metode for å verdsette ulønnede timeverk: gjennomsnittlige lønnskostnader per utførte timeverk for arbeidstakere med grunnskoleutdanning. Dette gjennomsnittstallet er hentet fra sammenlignbare næringsaggregater i nasjonalregnskapet. For tidligere årganger har det derimot ikke foreligget utdanningsfordelte lønnskostnadstall i nasjonalregnskapet, og det ulønnede arbeidet har blitt verdsatt på lik linje med det lønnede.

Brukerveiledning for statistikkbanken