Satellittregnskap for ideelle og frivillige organisasjoner

Til toppen

08538: Produksjon, bruttoprodukt og lønnskostnader inklusive ulønnet arbeid, etter aktivitet (ICNPO) 2006 - 2018

Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2006 , 2007 , 2008 ,

Valgt 1 av totalt 13

Må velges

Valgt 0 av totalt 4

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Det har vært en nedgang i lønnskostnadsekvivalent for ulønnet arbeid fra 2013 til 2014, mens antall frivillige årsverk økte i samme periode. Dette henger sammen med en metodeendring: For de fleste aktivitetskategorier benyttes fra og med årgangen 2014 en ny metode for å verdsette ulønnede timeverk: gjennomsnittlige lønnskostnader per utførte timeverk for arbeidstakere med grunnskoleutdanning. Dette gjennomsnittstallet er hentet fra sammenlignbare næringsaggregater i nasjonalregnskapet. For tidligere årganger har det derimot ikke foreligget utdanningsfordelte lønnskostnadstall i nasjonalregnskapet, og det ulønnede arbeidet har blitt verdsatt på lik linje med det lønnede.