Satellittregnskap for ideelle og frivillige organisasjoner

08537: Produksjon, bruttoprodukt og lønnskostnader eksklusive ulønnet arbeid, etter aktivitet (ICNPO) 2006 - 2017
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk

hovedstørrelse Velg minst en verdi

Totalt 3 Valgte

Søk

aktivitet (ICNPO)

år Velg minst en verdi

Totalt 12 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
14.11.2019
Kontakt
Dior Kurta, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 608
ktd@ssb.no

Måleenhet
Løpende priser (mill. kr):
mill. kr
Årlig endring (prosent):
prosent
Referansetid
Løpende priser (mill. kr):
31.12.
Årlig endring (prosent):
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Mangler fotnoter

Brukerveiledning for statistikkbanken