Satellittregnskap for ideelle og frivillige organisasjoner

Til toppen

08537: Produksjon, bruttoprodukt og lønnskostnader eksklusive ulønnet arbeid, etter aktivitet (ICNPO) 2006 - 2018

Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2006 , 2007 , 2008 ,

Valgt 1 av totalt 13

Må velges

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000