Karakterer ved avsluttet grunnskole

Til toppen

08533: Elever fordelt på standpunktkarakterer, etter fag, prøve og mestringsnivå på nasjonale prøver på 8. trinn 2010 - 2021

Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2010 , 2011 , 2012 ,

Valgt 1 av totalt 12

Må velges

Valgt 0 av totalt 6

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Engelsk skriftlig , Engelsk muntlig , Fordypning i engelsk ,

Valgt 0 av totalt 18

Må velges

Valgt 0 av totalt 3

Må velges

Valgt 0 av totalt 6

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000