Karakterer og nasjonale prøver i grunnskolen

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

08533: Elever fordelt på standpunktkarakterer, etter fag, prøve og mestringsnivå på nasjonale prøver på 8. trinn 2010 - 2022

Rachel Ekren, Statistisk sentralbyrå
+47 958 38 967
Anna Lena Keute, Statistisk sentralbyrå
+47 95443088
30.08.2022 08:00
Elever (prosent):
prosent
Elever (prosent):
31.12.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2010 , 2011 , 2012 ,

Valgt 1 av totalt 13

Må velges

Valgt 0 av totalt 6

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Engelsk , Engelsk skriftlig , Engelsk muntlig ,

Valgt 0 av totalt 19

Må velges

Valgt 0 av totalt 3

Må velges

Valgt 0 av totalt 6

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Skolereformen Kunnskapsløftet 2020 trådte i kraft for 10.trinn i 2021 og innebærer at alle fag har fått ny læreplan ¿ fagfornyelsen. Dette betyr blant annet at elevene fom. statistikkåret 2022 får én samlet karakter i engelsk, og at karakterene i «Engelsk skriftlig» og «Engelsk muntlig» utgår.