Satellittregnskap for ideelle og frivillige organisasjoner

Til toppen

08520: Årsverk, etter aktivitet (ICNPO) 2006 - 2018

Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2006 , 2007 , 2008 ,

Valgt 1 av totalt 13

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 00 Total , 01 Kultur og fritid , 02 Utdanning og forskning ,

Valgt 0 av totalt 12

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Ulønnede årsverk er kartlagt for årene 2004, 2009, 2014 og 2017. I 2018 har man benyttet samme antall frivillige som i 2017. Innenfor kategori 1 - kultur og fritid er det en del usikkerhet knyttet til fordelingen mellom lønnstakere i de ulike underkategoriene. Frivillig, ulønnet arbeid ved Frivillighetssentraler inngår i kategori 4, og kan foreløpig ikke skilles ut som egen ICNPO-kategori slik det er gjort for lønnede årsverk.