Satellittregnskap for ideelle og frivillige organisasjoner

08520: Årsverk, etter aktivitet (ICNPO) 2006 - 2017
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk

årsverk

Totalt 3 Valgte

Søk

aktivitet (ICNPO)

Totalt 12 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 12 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
14.11.2019
Kontakt
Dior Kurta, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 608
ktd@ssb.no

Måleenhet
Årsverk:
årsverk
Årlig endring (prosent):
prosent
Referansetid
Årsverk:
31.12.
Årlig endring (prosent):
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Ulønnede årsverk er kun kartlagt for årene 2004, 2009 og 2014. For 2014 er det registrert 622 årsverk under restkategorien ICNPO 12 Andre. Disse årsverkene er her fordelt proposjonalt utover på de resterende elleve kategoriene. For årene 2004 til 2010 har man antatt en konstant vekstrate i frivillig innsats basert på undersøkelsene i 2004 og 2009. Anslaget for frivillige årsverk i 2010 er ikke revidert. En konstant vekstrate antas også for årene 2010-2014 basert på undersøkelsen fra 2014. Frivillig, ulønnet arbeid ved Frivillighetssentraler inngår i kategori 4, og kan foreløpig ikke skilles ut som egen ICNPO-kategori slik det er gjort for lønnede årsverk.

Brukerveiledning for statistikkbanken