Kjørelengder

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

08519: Kjørelengder i Norge og utlandet for norske kjøretøyer, etter kjøretøytype, drivstofftype og alder (mill. km) (avslutta serie) 2009

Henrik Bråthen, Statistisk sentralbyrå
+47 40 81 14 03
14.10.2011 10:00
Kjøretøykilometer:
mill. km
Kjøretøykilometer:
31.12.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Alle , 0 år , 1 år ,

Valgt 0 av totalt 14

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Tabell 3 av rapporteringen av kjørelengder til Eurostat Ny beregning av kjørelengder for elbiler 2015-2017 Kjørelengdestatistikken baserer seg på måleravlesingsdata fra periodiske kjøretøykontroller. Beregningen av kjørelengder for biler som ikke har vært inne til sin første kontroll, er modellbasert (se Om statistikken). Den raske veksten i antall elbiler de siste årene, kombinert med den raske utviklingen i teknologi og rekkevidde for disse bilene, har imidlertid gitt visse utfordringer for den løpende modellberegningen av gjennomsnittlige og samlede kjørelengder for elbiler. I forbindelse med publiseringen av kjørelengdestatistikken for 2017 har Statistisk sentralbyrå derfor utviklet en mer detaljert modell for beregning av disse kjørelengdene. Samtidig har de beregnede kjørelengdene for elbiler blitt justert for årene 2015 og 2016 ved bruk av den nye modellen. Tidligere publiserte kjørelengder for personbiler, små godsbiler og kjøretøy i alt har blitt justert noe ned for årene 2015 og 2016 som en følge av dette.

kjøretøytype

Totalsummen inkluderer ikke andre motoriserte kjøretøyer