Kjørelengder

Til toppen

08516: Kjørelengder for norske og utenlandske kjøretøyer i Norge, etter kjøretøytype og veitype (mill. km) (avslutta serie) 2009

Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 5

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Tabell 2 av rapporteringen av kjørelengder til Eurostat Ny beregning av kjørelengder for elbiler 2015-2017 Kjørelengdestatistikken baserer seg på måleravlesingsdata fra periodiske kjøretøykontroller. Beregningen av kjørelengder for biler som ikke har vært inne til sin første kontroll, er modellbasert (se Om statistikken). Den raske veksten i antall elbiler de siste årene, kombinert med den raske utviklingen i teknologi og rekkevidde for disse bilene, har imidlertid gitt visse utfordringer for den løpende modellberegningen av gjennomsnittlige og samlede kjørelengder for elbiler. I forbindelse med publiseringen av kjørelengdestatistikken for 2017 har Statistisk sentralbyrå derfor utviklet en mer detaljert modell for beregning av disse kjørelengdene. Samtidig har de beregnede kjørelengdene for elbiler blitt justert for årene 2015 og 2016 ved bruk av den nye modellen. Tidligere publiserte kjørelengder for personbiler, små godsbiler og kjøretøy i alt har blitt justert noe ned for årene 2015 og 2016 som en følge av dette.

kjøretøytype

Totalsummen inkluderer ikke andre motoriserte kjøretøyer