08515: Kjørelengder for norske og utenlandske kjøretøyer i Norge, etter kjøretøytype (mill. km) (avslutta serie) 2009
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk

kjøretøytype

nasjonalitet

Totalt 2 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
04.01.2011
Kontakt
Vidar Lund, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 394
vlu@ssb.no

Nataliya Granerud, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 396
nag@ssb.no

Måleenhet
Kjøretøykilometer:
mill. km
Referansetid
Kjøretøykilometer:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Tabell 1 av rapporteringen av kjørelengder til Eurostat
Ny beregning av kjørelengder for elbiler 2015-2017 Kjørelengdestatistikken baserer seg på måleravlesingsdata fra periodiske kjøretøykontroller. Beregningen av kjørelengder for biler som ikke har vært inne til sin første kontroll, er modellbasert (se Om statistikken). Den raske veksten i antall elbiler de siste årene, kombinert med den raske utviklingen i teknologi og rekkevidde for disse bilene, har imidlertid gitt visse utfordringer for den løpende modellberegningen av gjennomsnittlige og samlede kjørelengder for elbiler. I forbindelse med publiseringen av kjørelengdestatistikken for 2017 har Statistisk sentralbyrå derfor utviklet en mer detaljert modell for beregning av disse kjørelengdene. Samtidig har de beregnede kjørelengdene for elbiler blitt justert for årene 2015 og 2016 ved bruk av den nye modellen. Tidligere publiserte kjørelengder for personbiler, små godsbiler og kjøretøy i alt har blitt justert noe ned for årene 2015 og 2016 som en følge av dette.
kjøretøytype
Totalsummen inkluderer ikke andre motoriserte kjøretøyer

Brukerveiledning for statistikkbanken