08506: Lufttransport. Gods, etter trafikktype, lufthavn og innenlands-/utenlandsflygning (tonn) 2009K1 - 2020K1
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk

lufthavn

Totalt 52 Valgte

Søk

trafikktype

Totalt 7 Valgte

Søk

trafikk

Totalt 3 Valgte

Søk

flybevegelse

Totalt 3 Valgte

Søk

gods

Totalt 3 Valgte

Søk

kvartal Velg minst en verdi

Totalt 45 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
29.04.2020
Kontakt
Christina Lyle, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 381
cly@ssb.no

Vidar Lund, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 394
vlu@ssb.no

Måleenhet
Gods:
tonn
Referansetid
Gods:
Slutten av kvartalet
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Mangler fotnoter

Brukerveiledning for statistikkbanken