Føretak

Til toppen

08481: Høyvekstforetak, etter de ansattes kjønn og foretakenes næring (SN2007) (avslutta serie) 2006-2009 - 2012-2015

Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Må velges

Valgt 1 av totalt 8

Valgt 0 av totalt 6

Valgfri variabel
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 00-99 Alle næringer , B Bergverksdrift og utvinning , C Industri ,

Valgt 0 av totalt 21

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000