08479: Foretak (1.1.), etter de ansattes kjønn og foretakenes næring (SN2007) 2009 - 2015
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk

ansattes kjønn

Totalt 6 Valgte

Søk

næring (SN2007)

Totalt 21 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 7 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
01.11.2016
Kontakt
Jimmy Khang Tai Hoang, Statistisk sentralbyrå
+47 4081 1429
kht@ssb.no

Måleenhet
Foretak:
foretak
Referansetid
Foretak:
31.12
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Mangler fotnoter

Brukerveiledning for statistikkbanken