Til toppen

08467: Enkeltfødsler og flerfødsler, etter kjønn 2001 - 2019

Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
enkel- / tvilling- / trillingfødt
Må velges *

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 1

år

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2001 , 2002 , 2003 ,

Valgt 1 av totalt 19

enkel- / tvilling- / trillingfødt

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Enkeltfødsler , 1 gutt , 1 jente ,

Valgt 0 av totalt 12

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Fødslene omfatter både levende- og dødfødte.

Brukerveiledning for statistikkbanken