Fødte

Til toppen

08454: Reproduksjonstall 1961 - 2020

Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1961 , 1962 , 1963 ,

Valgt 1 av totalt 60

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Det gjennomsnittlige antall levendefødte jenter som under gjeldende fruktbarhets- og dødelighetsforhold vil bli født av en kvinne som gjennomlever hele den fødedyktige perioden (15-49 år).