Fødte

Til toppen

08453: Mors gjennomsnittsalder ved første barns fødsel i ekteskap og hypotetisk fødealder (år) 1987 - 2020

Må velges

Valgt 1 av totalt 3

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1987 , 1988 , 1989 ,

Valgt 1 av totalt 34

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

statistikkvariabel

Mors gjennomsnittsalder ved første barns fødsel i ekteskap

Basert på faktiske fødsler i perioden

Mors hypotetiske fødelader, gjennomsnitt alle fødsler

Denne 'hypotetiske' fødealderen er ikke påvirket av variasjoner i størrelsen på årskullene, i motsetning til 'observert' fødealder

Hypotetisk fødealder, mor, median alle fødsler

Denne 'hypotetiske' fødealderen er ikke påvirket av variasjoner i størrelsen på årskullene, i motsetning til 'observert' fødealder