Fødte

Til toppen

08452: Aldersavhengige fruktbarhetsrater. Levendefødte per 1 000 menn, etter alder 2000 - 2020

Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2000 , 2001 , 2002 ,

Valgt 1 av totalt 21

Må velges

Valgt 0 av totalt 8

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Andelen med uoppgitt far varierer mellom 1,9-4,5 prosent i perioden 2000-2009.