Til toppen
08452: Aldersavhengige fruktbarhetsrater. Levendefødte per 1 000 menn, etter alder 2000 - 2019
Sist endret
11.03.2020
Kontakt
Espen Andersen, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 335
esa@ssb.no

Anders Sønstebø, Statistisk sentralbyrå
+47 466 63 774
son@ssb.no

Måleenhet
Levendefødte per 1 000 menn:
per 1 000
Referansetid
Levendefødte per 1 000 menn:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
mannens alder
Må velges *
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 1 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 20 Valgte 1

mannens alder
Må velges *

Totalt 8 Valgte 0

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Andelen med uoppgitt far varierer mellom 1,9-4,5 prosent i perioden 2000-2009.

Brukerveiledning for statistikkbanken