Fødte

Til toppen

08450: Levendefødte og dødfødte utenfor ekteskap og antall levendefødte gutter per 100 jenter (barn) 1986 - 2020

Må velges

Valgt 1 av totalt 3

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1986 , 1987 , 1988 ,

Valgt 1 av totalt 35

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000