Rekneskap for ikkje-finansielle føretaks utanlandsfinansiering

Til toppen
08423: Eiendeler og gjeld overfor utlandet, etter land (mill. kr) 2005 - 2018
Sist endret
08.10.2019
Kontakt
Per Hellem, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 450
peh@ssb.no

Glenn Cato Andersen, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 437
gca@ssb.no

Måleenhet
Eiendeler i alt:
mill. kr
Anleggsmidler:
mill. kr
Omløpsmidler:
mill. kr
Gjeld i alt:
mill. kr
Langsiktig gjeld:
mill. kr
Kortsiktig gjeld:
mill. kr
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
land
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 6 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 14 Valgte 1


Totalt 8 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Tal for 2018 er førebelse.

Brukerveiledning for statistikkbanken