Produsentprisindekser for tjenester

08408: Lufttransport med passasjerer, prisindeks (2010=100) 2006K1 - 2020K1
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk

total-/delindeks

Totalt 9 Valgte

Søk

kvartal Velg minst en verdi

Totalt 57 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
27.05.2020
Kontakt
Anna Korlyuk, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 356
kor@ssb.no

Espen Hauan, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 346
pen@ssb.no

Måleenhet
Prisindeks:
indeks
Endring fra samme periode året før (prosent):
prosent
Referansetid
Prisindeks:
Slutten av kvartalet
Endring fra samme periode året før (prosent):
Slutten av kvartalet
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Tall for 2006-2014 ble revidert 22.5.2015. Den nye serien har vekter for fordeling mellom foretak som bedre representerer situasjonen i næringen.
Tallene for lufttransport med passasjerer for de fire kvartalene i 2015 er revidert 12. mai 2016.
Tallene for Lufttransport med passasjerer for de fire kvartalene i 2015 er revidert på grunn av oppdatert vektgrunnlag.
statistikkvariabel
Endring fra samme periode året før (prosent)
Prosent endring er beregnet med uavrundede tall.

Brukerveiledning for statistikkbanken