Produsentprisindekser for tjenester

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

08408: Lufttransport med passasjerer, prisindeks (2010=100) 2006K1 - 2023K4

Håvard Georg Jensen, Statistisk sentralbyrå
+47 40 90 26 86
Produsentprisindekser For Tjenester, Statistisk sentralbyrå
+47 21 09 40 00
Trym Langballe, Statistisk sentralbyrå
+47 97 79 57 13
Mats Halvorsen, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 433
23.02.2024 08:00
Prisindeks:
indeks
Endring fra samme periode året før (prosent):
prosent
Prisindeks:
Slutten av kvartalet
Endring fra samme periode året før (prosent):
Slutten av kvartalet
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2006K1 , 2006K2 , 2006K3 ,

Valgt 1 av totalt 72

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. B2A - Totalindeks, Innland og Utland , B2C - Private kunder, Innland og Utland , B2B - Forretningsreiser, Innland og Utland ,

Valgt 0 av totalt 9

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Publisering av delindeksen «B2A - Totalindeks, Utland» for lufttransport med passasjerer ble holdt tilbake fra og med 3.kvartal 2020 til og med 4. kvartal 2021 grunnet begrenset datagrunnlag. Delindeksen var beheftet med noe større usikkerhet enn vanlig på grunn av færre observasjoner, men er i ettertid funnet å være av akseptabel kvalitet. Tallene ble tilgjengeliggjort sammen med publiseringen av 1. kvartal 2022.

statistikkvariabel

Endring fra samme periode året før (prosent)

Prosent endring er beregnet med uavrundede tall.