Produsentprisindekser for tjenester

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

08408: Lufttransport med passasjerer, prisindeks (2021=100) 2006K1 - 2024K1

Håvard Georg Jensen, Statistisk sentralbyrå
+47 40 90 26 86
Produsentprisindekser For Tjenester, Statistisk sentralbyrå
+47 21 09 40 00
Trym Langballe, Statistisk sentralbyrå
+47 97 79 57 13
Mats Halvorsen, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 433
24.05.2024 08:00
Prisindeks:
indeks
Endring fra samme periode året før (prosent):
prosent
Prisindeks:
Slutten av kvartalet
Endring fra samme periode året før (prosent):
Slutten av kvartalet
Prisindeks:
2021
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2006K1 , 2006K2 , 2006K3 ,

Valgt 1 av totalt 73

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. B2A - Totalindeks, Innland og Utland , B2C - Private kunder, Innland og Utland , B2B - Forretningsreiser, Innland og Utland ,

Valgt 0 av totalt 9

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Obs:

Fra og med indeksen for 1. kvartal 2024, publisert 24. mai, er referanseåret endret til 2021 (2021=100). Tidligere publiserte indekser med referanseår 2010 = 100 er tilgjengelig under avslutta tidsserier. Merk at oppdatert referanseår ikke påvirker endringer i indeksseriene over tid, utover avrundingseffekter som kan flytte enkelte endringsrater på desimalen.
Publisering av delindeksen «B2A - Totalindeks, Utland» for lufttransport med passasjerer ble holdt tilbake fra og med 3.kvartal 2020 til og med 4. kvartal 2021 grunnet begrenset datagrunnlag. Delindeksen var beheftet med noe større usikkerhet enn vanlig på grunn av færre observasjoner, men er i ettertid funnet å være av akseptabel kvalitet. Tallene ble tilgjengeliggjort sammen med publiseringen av 1. kvartal 2022.

statistikkvariabel

Endring fra samme periode året før (prosent)

Prosent endring er beregnet med uavrundede tall.