08393: Døde, døde under ett år og dødelighet, etter kjønn 1976 - 2019
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 4 Valgte

Søk

kjønn

Totalt 3 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 44 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
11.03.2020
Kontakt
Anders Sønstebø, Statistisk sentralbyrå
+47 466 63 774
son@ssb.no

Espen Andersen, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 335
esa@ssb.no

Måleenhet
Døde:
personer
Døde under 1 år:
personer
Døde per 1 000 middelfolkemengde:
personer per 1 000
Døde under 1 år per 1 000 levendefødte:
personer per 1 000
Referansetid
Døde:
31.12.
Døde under 1 år:
31.12.
Døde per 1 000 middelfolkemengde:
31.12.
Døde under 1 år per 1 000 levendefødte:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

statistikkvariabel
Døde per 1 000 middelfolkemengde
Se også standardberegnede rater, tabell 05382 i Statistikkbanken.

Brukerveiledning for statistikkbanken