08391: Nøkkeltal for føretak i kraftsektoren, etter eigargruppe (avslutta serie) 2000 - 2012
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 9 Valgte

Søk

eiergruppe

Totalt 7 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 13 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
28.03.2014
Kontakt
Magne Holstad, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 342
gnh@ssb.no

Guro Henriksen, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 340
ghe@ssb.no

Måleenhet
Totalrentabilitet (prosent):
prosent
Resultatgrad (prosent):
prosent
Omløpstid for kapital (andel):
andel
Eigenkapitalrentabilitet (prosent):
prosent
Eigenkapitaldel (prosent):
prosent
Likviditetsgrad (andel):
andel
Finansiering av anleggsmiddel (andel):
andel
Endring i langsiktig gjeld (mill. kr):
mill. kr
Endring i arbeidskapital (mill. kr):
mill. kr
Referansetid
Totalrentabilitet (prosent):
31.12.
Resultatgrad (prosent):
31.12.
Omløpstid for kapital (andel):
31.12.
Eigenkapitalrentabilitet (prosent):
31.12.
Eigenkapitaldel (prosent):
31.12.
Likviditetsgrad (andel):
31.12.
Finansiering av anleggsmiddel (andel):
31.12.
Endring i langsiktig gjeld (mill. kr):
31.12.
Endring i arbeidskapital (mill. kr):
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Mangler fotnoter

Brukerveiledning for statistikkbanken