Elektrisitetsnæringens økonomiske utvikling

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

08391: Nøkkeltal for føretak i kraftsektoren, etter eigargruppe (avslutta serie) 2000 - 2012

Magne Holstad, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 342
Guro Henriksen, Statistisk sentralbyrå
+47 91 39 12 36
28.03.2014 10:00
Totalrentabilitet (prosent):
prosent
Resultatgrad (prosent):
prosent
Omløpstid for kapital (andel):
andel
Eigenkapitalrentabilitet (prosent):
prosent
Eigenkapitaldel (prosent):
prosent
Likviditetsgrad (andel):
andel
Finansiering av anleggsmiddel (andel):
andel
Endring i langsiktig gjeld (mill. kr):
mill. kr
Endring i arbeidskapital (mill. kr):
mill. kr
Totalrentabilitet (prosent):
31.12.
Resultatgrad (prosent):
31.12.
Omløpstid for kapital (andel):
31.12.
Eigenkapitalrentabilitet (prosent):
31.12.
Eigenkapitaldel (prosent):
31.12.
Likviditetsgrad (andel):
31.12.
Finansiering av anleggsmiddel (andel):
31.12.
Endring i langsiktig gjeld (mill. kr):
31.12.
Endring i arbeidskapital (mill. kr):
31.12.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Totalrentabilitet (prosent) , Resultatgrad (prosent) , Omløpstid for kapital (andel) ,

Valgt 1 av totalt 9

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2000 , 2001 , 2002 ,

Valgt 1 av totalt 13

Valgt 0 av totalt 7

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000