Elektrisitetsnæringens økonomiske utvikling

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

08389: Resultatregnskap for foretak i elektrisitetsnæringen, etter eiergruppe (mill. kr) (avslutta serie) 2000 - 2021

Ingvild Røstøen Ruen, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 397
Tom Jonas Billit, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 345
21.12.2020 08:00
Driftsinntekter i alt:
mill. kr
Energisalg:
mill. kr
Salg av overføringstjenester:
mill. kr
Andre driftsinntekter:
mill. kr
Driftskostnader i alt:
mill. kr
Energikjøp:
mill. kr
Kjøp av overføringstjenester:
mill. kr
Annet varekjøp:
mill. kr
Lønnskostnader:
mill. kr
Avskrivinger:
mill. kr
Andre driftskostnader:
mill. kr
Driftsresultat:
mill. kr
Finansinntekter i alt:
mill. kr
Aksjeutbytte/del av overskudd:
mill. kr
Renteinntekter:
mill. kr
Andre finansinntekter:
mill. kr
Finanskostnader i alt:
mill. kr
Rentekostnader:
mill. kr
Andre finanskostnader:
mill. kr
Resultat av finansposter:
mill. kr
Ordinært resultat før skattekostnad:
mill. kr
Skattekostnad:
mill. kr
Ordinært resultat:
mill. kr
Ekstraordinære inntekter i alt:
mill. kr
Nedskriving på anleggsmiddel:
mill. kr
Andre ekstraordinære kostnader:
mill. kr
Resultat ekstraordinære poster:
mill. kr
Skattekostnad ekstraordinære poster:
mill. kr
Årsoverskudd:
mill. kr
Avsatt til utbytte:
mill. kr
Driftsinntekter i alt:
31.12.
Energisalg:
31.12.
Salg av overføringstjenester:
31.12.
Andre driftsinntekter:
31.12.
Driftskostnader i alt:
31.12.
Energikjøp:
31.12.
Kjøp av overføringstjenester:
31.12.
Annet varekjøp:
31.12.
Lønnskostnader:
31.12.
Avskrivinger:
31.12.
Andre driftskostnader:
31.12.
Driftsresultat:
31.12.
Finansinntekter i alt:
31.12.
Aksjeutbytte/del av overskudd:
31.12.
Renteinntekter:
31.12.
Andre finansinntekter:
31.12.
Finanskostnader i alt:
31.12.
Rentekostnader:
31.12.
Andre finanskostnader:
31.12.
Resultat av finansposter:
31.12.
Ordinært resultat før skattekostnad:
31.12.
Skattekostnad:
31.12.
Ordinært resultat:
31.12.
Ekstraordinære inntekter i alt:
31.12.
Nedskriving på anleggsmiddel:
31.12.
Andre ekstraordinære kostnader:
31.12.
Resultat ekstraordinære poster:
31.12.
Skattekostnad ekstraordinære poster:
31.12.
Årsoverskudd:
31.12.
Avsatt til utbytte:
31.12.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Driftsinntekter i alt , Energisalg , Salg av overføringstjenester ,

Valgt 1 av totalt 30

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2000 , 2001 , 2002 ,

Valgt 1 av totalt 22

Valgt 0 av totalt 7

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000