Til toppen
08389: Resultatregnskap for foretak i kraftnæringen, etter eiergruppe (mill. kr) 2000 - 2018
Sist endret
28.11.2019
Kontakt
Magne Holstad, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 342
gnh@ssb.no

Guro Henriksen, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 340
ghe@ssb.no

Måleenhet
Driftsinntekter i alt:
mill. kr
Energisalg:
mill. kr
Salg av overføringstjenester:
mill. kr
Andre driftsinntekter:
mill. kr
Driftskostnader i alt:
mill. kr
Energikjøp:
mill. kr
Kjøp av overføringstjenester:
mill. kr
Annet varekjøp:
mill. kr
Lønnskostnader:
mill. kr
Avskrivinger:
mill. kr
Andre driftskostnader:
mill. kr
Driftsresultat:
mill. kr
Finansinntekter i alt:
mill. kr
Aksjeutbytte/del av overskudd:
mill. kr
Renteinntekter:
mill. kr
Andre finansinntekter:
mill. kr
Finanskostnader i alt:
mill. kr
Rentekostnader:
mill. kr
Andre finanskostnader:
mill. kr
Resultat av finansposter:
mill. kr
Ordinært resultat før skattekostnad:
mill. kr
Skattekostnad:
mill. kr
Ordinært resultat:
mill. kr
Ekstraordinære inntekter i alt:
mill. kr
Nedskriving på anleggsmiddel:
mill. kr
Andre ekstraordinære kostnader:
mill. kr
Resultat ekstraordinære poster:
mill. kr
Skattekostnad ekstraordinære poster:
mill. kr
Årsoverskudd:
mill. kr
Avsatt til utbytte:
mill. kr
Referansetid
Driftsinntekter i alt:
31.12.
Energisalg:
31.12.
Salg av overføringstjenester:
31.12.
Andre driftsinntekter:
31.12.
Driftskostnader i alt:
31.12.
Energikjøp:
31.12.
Kjøp av overføringstjenester:
31.12.
Annet varekjøp:
31.12.
Lønnskostnader:
31.12.
Avskrivinger:
31.12.
Andre driftskostnader:
31.12.
Driftsresultat:
31.12.
Finansinntekter i alt:
31.12.
Aksjeutbytte/del av overskudd:
31.12.
Renteinntekter:
31.12.
Andre finansinntekter:
31.12.
Finanskostnader i alt:
31.12.
Rentekostnader:
31.12.
Andre finanskostnader:
31.12.
Resultat av finansposter:
31.12.
Ordinært resultat før skattekostnad:
31.12.
Skattekostnad:
31.12.
Ordinært resultat:
31.12.
Ekstraordinære inntekter i alt:
31.12.
Nedskriving på anleggsmiddel:
31.12.
Andre ekstraordinære kostnader:
31.12.
Resultat ekstraordinære poster:
31.12.
Skattekostnad ekstraordinære poster:
31.12.
Årsoverskudd:
31.12.
Avsatt til utbytte:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
eiergruppe
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 30 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 19 Valgte 1

eiergruppe

Totalt 7 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Brukerveiledning for statistikkbanken