08389: Resultatregnskap for foretak i kraftnæringen, etter eiergruppe (mill. kr) 2000 - 2018
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 30 Valgte

Søk

eiergruppe

Totalt 7 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 19 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
28.11.2019
Kontakt
Magne Holstad, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 342
gnh@ssb.no

Guro Henriksen, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 340
ghe@ssb.no

Måleenhet
Driftsinntekter i alt:
mill. kr
Energisalg:
mill. kr
Salg av overføringstjenester:
mill. kr
Andre driftsinntekter:
mill. kr
Driftskostnader i alt:
mill. kr
Energikjøp:
mill. kr
Kjøp av overføringstjenester:
mill. kr
Annet varekjøp:
mill. kr
Lønnskostnader:
mill. kr
Avskrivinger:
mill. kr
Andre driftskostnader:
mill. kr
Driftsresultat:
mill. kr
Finansinntekter i alt:
mill. kr
Aksjeutbytte/del av overskudd:
mill. kr
Renteinntekter:
mill. kr
Andre finansinntekter:
mill. kr
Finanskostnader i alt:
mill. kr
Rentekostnader:
mill. kr
Andre finanskostnader:
mill. kr
Resultat av finansposter:
mill. kr
Ordinært resultat før skattekostnad:
mill. kr
Skattekostnad:
mill. kr
Ordinært resultat:
mill. kr
Ekstraordinære inntekter i alt:
mill. kr
Nedskriving på anleggsmiddel:
mill. kr
Andre ekstraordinære kostnader:
mill. kr
Resultat ekstraordinære poster:
mill. kr
Skattekostnad ekstraordinære poster:
mill. kr
Årsoverskudd:
mill. kr
Avsatt til utbytte:
mill. kr
Referansetid
Driftsinntekter i alt:
31.12.
Energisalg:
31.12.
Salg av overføringstjenester:
31.12.
Andre driftsinntekter:
31.12.
Driftskostnader i alt:
31.12.
Energikjøp:
31.12.
Kjøp av overføringstjenester:
31.12.
Annet varekjøp:
31.12.
Lønnskostnader:
31.12.
Avskrivinger:
31.12.
Andre driftskostnader:
31.12.
Driftsresultat:
31.12.
Finansinntekter i alt:
31.12.
Aksjeutbytte/del av overskudd:
31.12.
Renteinntekter:
31.12.
Andre finansinntekter:
31.12.
Finanskostnader i alt:
31.12.
Rentekostnader:
31.12.
Andre finanskostnader:
31.12.
Resultat av finansposter:
31.12.
Ordinært resultat før skattekostnad:
31.12.
Skattekostnad:
31.12.
Ordinært resultat:
31.12.
Ekstraordinære inntekter i alt:
31.12.
Nedskriving på anleggsmiddel:
31.12.
Andre ekstraordinære kostnader:
31.12.
Resultat ekstraordinære poster:
31.12.
Skattekostnad ekstraordinære poster:
31.12.
Årsoverskudd:
31.12.
Avsatt til utbytte:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Mangler fotnoter

Brukerveiledning for statistikkbanken