08387: Rekneskapsbalanse for føretak i kraftsektoren, etter type verk (mill. kr) (avslutta serie) 2008 - 2009
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 23 Valgte

Søk

energiverktype

Totalt 8 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
13.04.2011
Kontakt
Magne Holstad, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 342
gnh@ssb.no

Guro Henriksen, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 340
ghe@ssb.no

Måleenhet
Anleggsmiddel i alt:
mill. kr
Aksjar, partar og obligasjonar:
mill. kr
Langsiktige fordringar:
mill. kr
Anlegg under oppføring:
mill. kr
Vassdragsreguleringar og fallrettar:
mill. kr
Kraftstasjonar:
mill. kr
Sentral- og regionalnettanlegg:
mill. kr
Distribusjonsnett og kundespes.anlegg:
mill. kr
Teleanlegg:
mill. kr
Fjernvarmeanlegg:
mill. kr
Andre driftsmiddel:
mill. kr
Omløpsmiddel i alt:
mill. kr
Kasse, bank, aksjar og obligasjonar:
mill. kr
Kortsiktige fordringar:
mill. kr
Varelager:
mill. kr
Langsiktig gjeld i alt:
mill. kr
Ihendehavarobligasjonsgjeld:
mill. kr
Anna langsiktig gjeld:
mill. kr
Kortsiktig gjeld:
mill. kr
Eigenkapital i alt:
mill. kr
Aksjekapital og liknande:
mill. kr
Annan eigenkapital:
mill. kr
Totalkapital:
mill. kr
Referansetid
Anleggsmiddel i alt:
31.12.
Aksjar, partar og obligasjonar:
31.12.
Langsiktige fordringar:
31.12.
Anlegg under oppføring:
31.12.
Vassdragsreguleringar og fallrettar:
31.12.
Kraftstasjonar:
31.12.
Sentral- og regionalnettanlegg:
31.12.
Distribusjonsnett og kundespes.anlegg:
31.12.
Teleanlegg:
31.12.
Fjernvarmeanlegg:
31.12.
Andre driftsmiddel:
31.12.
Omløpsmiddel i alt:
31.12.
Kasse, bank, aksjar og obligasjonar:
31.12.
Kortsiktige fordringar:
31.12.
Varelager:
31.12.
Langsiktig gjeld i alt:
31.12.
Ihendehavarobligasjonsgjeld:
31.12.
Anna langsiktig gjeld:
31.12.
Kortsiktig gjeld:
31.12.
Eigenkapital i alt:
31.12.
Aksjekapital og liknande:
31.12.
Annan eigenkapital:
31.12.
Totalkapital:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Mangler fotnoter

Brukerveiledning for statistikkbanken