Elektrisitetsnæringens økonomiske utvikling

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

08387: Rekneskapsbalanse for føretak i kraftsektoren, etter type verk (mill. kr) (avslutta serie) 2008 - 2009

Magne Holstad, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 342
Guro Henriksen, Statistisk sentralbyrå
+47 91 39 12 36
13.04.2011 10:00
Anleggsmiddel i alt:
mill. kr
Aksjar, partar og obligasjonar:
mill. kr
Langsiktige fordringar:
mill. kr
Anlegg under oppføring:
mill. kr
Vassdragsreguleringar og fallrettar:
mill. kr
Kraftstasjonar:
mill. kr
Sentral- og regionalnettanlegg:
mill. kr
Distribusjonsnett og kundespes.anlegg:
mill. kr
Teleanlegg:
mill. kr
Fjernvarmeanlegg:
mill. kr
Andre driftsmiddel:
mill. kr
Omløpsmiddel i alt:
mill. kr
Kasse, bank, aksjar og obligasjonar:
mill. kr
Kortsiktige fordringar:
mill. kr
Varelager:
mill. kr
Langsiktig gjeld i alt:
mill. kr
Ihendehavarobligasjonsgjeld:
mill. kr
Anna langsiktig gjeld:
mill. kr
Kortsiktig gjeld:
mill. kr
Eigenkapital i alt:
mill. kr
Aksjekapital og liknande:
mill. kr
Annan eigenkapital:
mill. kr
Totalkapital:
mill. kr
Anleggsmiddel i alt:
31.12.
Aksjar, partar og obligasjonar:
31.12.
Langsiktige fordringar:
31.12.
Anlegg under oppføring:
31.12.
Vassdragsreguleringar og fallrettar:
31.12.
Kraftstasjonar:
31.12.
Sentral- og regionalnettanlegg:
31.12.
Distribusjonsnett og kundespes.anlegg:
31.12.
Teleanlegg:
31.12.
Fjernvarmeanlegg:
31.12.
Andre driftsmiddel:
31.12.
Omløpsmiddel i alt:
31.12.
Kasse, bank, aksjar og obligasjonar:
31.12.
Kortsiktige fordringar:
31.12.
Varelager:
31.12.
Langsiktig gjeld i alt:
31.12.
Ihendehavarobligasjonsgjeld:
31.12.
Anna langsiktig gjeld:
31.12.
Kortsiktig gjeld:
31.12.
Eigenkapital i alt:
31.12.
Aksjekapital og liknande:
31.12.
Annan eigenkapital:
31.12.
Totalkapital:
31.12.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Anleggsmiddel i alt , Aksjar, partar og obligasjonar , Langsiktige fordringar ,

Valgt 1 av totalt 23

Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Valgt 0 av totalt 8

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000