Elektrisitetsnæringens økonomiske utvikling

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

08386: Resultatregnskap for foretak i elektrisitetsnæringen, etter type verk (mill. kr) (avslutta serie) 2000 - 2021

Ingvild Røstøen Ruen, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 397
Tom Jonas Billit, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 345
21.12.2020 08:00
Driftsinntekter i alt:
mill. kr
Energisalg:
mill. kr
Salg av overføringstjenester:
mill. kr
Andre driftsinntekter:
mill. kr
Driftskostnader i alt:
mill. kr
Energikjøp:
mill. kr
Kjøp av overføringstjenester:
mill. kr
Annet varekjøp:
mill. kr
Lønnskostnader:
mill. kr
Avskrivinger:
mill. kr
Andre driftskostnader:
mill. kr
Driftsresultat:
mill. kr
Finansinntekter i alt:
mill. kr
Aksjeutbytte/del av overskudd:
mill. kr
Renteinntekter:
mill. kr
Andre finansinntekter:
mill. kr
Finanskostnader i alt:
mill. kr
Rentekostnader:
mill. kr
Andre finanskostnader:
mill. kr
Resultat av finansposter:
mill. kr
Ordinært resultat før skattekostnad:
mill. kr
Skattekostnad:
mill. kr
Ordinært resultat:
mill. kr
Ekstraordinære inntekter i alt:
mill. kr
Nedskriving på anleggsmiddel:
mill. kr
Andre ekstraordinære kostnader:
mill. kr
Resultat ekstraordinære poster:
mill. kr
Skattekostnad ekstraordinære poster:
mill. kr
Årsoverskudd:
mill. kr
Avsatt til utbytte:
mill. kr
Driftsinntekter i alt:
31.12.
Energisalg:
31.12.
Salg av overføringstjenester:
31.12.
Andre driftsinntekter:
31.12.
Driftskostnader i alt:
31.12.
Energikjøp:
31.12.
Kjøp av overføringstjenester:
31.12.
Annet varekjøp:
31.12.
Lønnskostnader:
31.12.
Avskrivinger:
31.12.
Andre driftskostnader:
31.12.
Driftsresultat:
31.12.
Finansinntekter i alt:
31.12.
Aksjeutbytte/del av overskudd:
31.12.
Renteinntekter:
31.12.
Andre finansinntekter:
31.12.
Finanskostnader i alt:
31.12.
Rentekostnader:
31.12.
Andre finanskostnader:
31.12.
Resultat av finansposter:
31.12.
Ordinært resultat før skattekostnad:
31.12.
Skattekostnad:
31.12.
Ordinært resultat:
31.12.
Ekstraordinære inntekter i alt:
31.12.
Nedskriving på anleggsmiddel:
31.12.
Andre ekstraordinære kostnader:
31.12.
Resultat ekstraordinære poster:
31.12.
Skattekostnad ekstraordinære poster:
31.12.
Årsoverskudd:
31.12.
Avsatt til utbytte:
31.12.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Driftsinntekter i alt , Energisalg , Salg av overføringstjenester ,

Valgt 1 av totalt 30

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2000 , 2001 , 2002 ,

Valgt 1 av totalt 22

Valgt 0 av totalt 8

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
På grunn av omklassifisering av everkstyper er tallene for nettselskap og distribusjonsverk for 2018 ikke direkte sammenlignbare med tidligere årganger.