Til toppen
08386: Resultatregnskap for foretak i kraftnæringen, etter type verk (mill. kr) 2000 - 2018
Sist endret
28.11.2019
Kontakt
Magne Holstad, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 342
gnh@ssb.no

Guro Henriksen, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 340
ghe@ssb.no

Måleenhet
Driftsinntekter i alt:
mill. kr
Energisalg:
mill. kr
Salg av overføringstjenester:
mill. kr
Andre driftsinntekter:
mill. kr
Driftskostnader i alt:
mill. kr
Energikjøp:
mill. kr
Kjøp av overføringstjenester:
mill. kr
Annet varekjøp:
mill. kr
Lønnskostnader:
mill. kr
Avskrivinger:
mill. kr
Andre driftskostnader:
mill. kr
Driftsresultat:
mill. kr
Finansinntekter i alt:
mill. kr
Aksjeutbytte/del av overskudd:
mill. kr
Renteinntekter:
mill. kr
Andre finansinntekter:
mill. kr
Finanskostnader i alt:
mill. kr
Rentekostnader:
mill. kr
Andre finanskostnader:
mill. kr
Resultat av finansposter:
mill. kr
Ordinært resultat før skattekostnad:
mill. kr
Skattekostnad:
mill. kr
Ordinært resultat:
mill. kr
Ekstraordinære inntekter i alt:
mill. kr
Nedskriving på anleggsmiddel:
mill. kr
Andre ekstraordinære kostnader:
mill. kr
Resultat ekstraordinære poster:
mill. kr
Skattekostnad ekstraordinære poster:
mill. kr
Årsoverskudd:
mill. kr
Avsatt til utbytte:
mill. kr
Referansetid
Driftsinntekter i alt:
31.12.
Energisalg:
31.12.
Salg av overføringstjenester:
31.12.
Andre driftsinntekter:
31.12.
Driftskostnader i alt:
31.12.
Energikjøp:
31.12.
Kjøp av overføringstjenester:
31.12.
Annet varekjøp:
31.12.
Lønnskostnader:
31.12.
Avskrivinger:
31.12.
Andre driftskostnader:
31.12.
Driftsresultat:
31.12.
Finansinntekter i alt:
31.12.
Aksjeutbytte/del av overskudd:
31.12.
Renteinntekter:
31.12.
Andre finansinntekter:
31.12.
Finanskostnader i alt:
31.12.
Rentekostnader:
31.12.
Andre finanskostnader:
31.12.
Resultat av finansposter:
31.12.
Ordinært resultat før skattekostnad:
31.12.
Skattekostnad:
31.12.
Ordinært resultat:
31.12.
Ekstraordinære inntekter i alt:
31.12.
Nedskriving på anleggsmiddel:
31.12.
Andre ekstraordinære kostnader:
31.12.
Resultat ekstraordinære poster:
31.12.
Skattekostnad ekstraordinære poster:
31.12.
Årsoverskudd:
31.12.
Avsatt til utbytte:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
energiverktype
statistikkvariabel
Må velges *

Valgt 1 av totalt 30

år
Må velges *

Valgt 1 av totalt 19

energiverktype

Valgt 0 av totalt 8

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

På grunn av omklassifisering av everkstyper er tallene for nettselskap og distribusjonsverk for 2018 ikke direkte sammenlignbare med tidligere årganger.

Brukerveiledning for statistikkbanken