08373: Dødeligheten omkring fødselen og i første leveår 1981 - 2018
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 7 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 38 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
07.03.2019
Kontakt
Anders Sønstebø, Statistisk sentralbyrå
+47 466 63 774
son@ssb.no

Espen Andersen, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 335
esa@ssb.no

Måleenhet
Dødfødte (døde per 1 000 fødte):
døde per 1 000 fødte
Dødfødte + døde under 1 uke (døde per 1 000 fødte):
døde per 1 000 fødte
Under 24 timer (døde per 1 000 levendefødte):
døde per 1 000 levendefødte
Under 1 uke (døde per 1 000 levendefødte):
døde per 1 000 levendefødte
Under 4 uker (døde per 1 000 levendefødte):
døde per 1 000 levendefødte
4 uker - under 1 år (døde per 1 000 levendefødte):
døde per 1 000 levendefødte
I alt under 1 år (døde per 1 000 levendefødte):
døde per 1 000 levendefødte
Referansetid
Dødfødte (døde per 1 000 fødte):
31.12.
Dødfødte + døde under 1 uke (døde per 1 000 fødte):
31.12.
Under 24 timer (døde per 1 000 levendefødte):
31.12.
Under 1 uke (døde per 1 000 levendefødte):
31.12.
Under 4 uker (døde per 1 000 levendefødte):
31.12.
4 uker - under 1 år (døde per 1 000 levendefødte):
31.12.
I alt under 1 år (døde per 1 000 levendefødte):
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

For årene 1956-1998 (1956-1995 for femårsperiodene) er tallene hentet fra NOS Helsestatistikk. Av den grunn kan tallene for døde under ett år pr. 1 000 levendefødte avvike fra de som er gitt i tabeller om døde og dødelighet som er hentet fra befolkningsstatistikken.
statistikkvariabel
Dødfødte (døde per 1 000 fødte)
Fødte uten liv med oppgitt svangerskapstid 28 uker og over.

Brukerveiledning for statistikkbanken