Elektrisitetsnæringens økonomiske utvikling

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

08360: Priser på kraft i engrosmarkedet og konsesjonskraft (øre/kWh) 1994 - 2022

Tom Jonas Billit, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 345
Marcela Siegel, Statistisk sentralbyrå
+47 90 19 39 82
29.11.2023 08:00
A. Bilaterale kontrakter i alt:
øre/kWh
A.1 Kontakter som varer inntil 1 år:
øre/kWh
A.2 Kontrakter som varer 1-5 år:
øre/kWh
A.3 Kontrakter som varer over 5 år:
øre/kWh
B. Markedskraft i alt:
øre/kWh
B.1 Elspotmarknaden:
øre/kWh
B.2 Regulerkraftmarknaden:
øre/kWh
C. Konsesjonskraft:
øre/kWh
A. Bilaterale kontrakter i alt:
Hele kalenderåret
A.1 Kontakter som varer inntil 1 år:
Hele kalenderåret
A.2 Kontrakter som varer 1-5 år:
Hele kalenderåret
A.3 Kontrakter som varer over 5 år:
Hele kalenderåret
B. Markedskraft i alt:
Hele kalenderåret
B.1 Elspotmarknaden:
Hele kalenderåret
B.2 Regulerkraftmarknaden:
Hele kalenderåret
C. Konsesjonskraft:
Hele kalenderåret
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 8

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1994 , 1995 , 1996 ,

Valgt 1 av totalt 29

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000