08360: Priser på kraft i engrosmarkedet og konsesjonskraft (øre/kWh) 1994 - 2017
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 8 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 24 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
29.11.2018
Kontakt
Magne Holstad, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 342
gnh@ssb.no

Guro Henriksen, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 340
ghe@ssb.no

Måleenhet
A. Bilaterale kontrakter i alt:
øre/kWh
A.1 Kontakter som varer inntil 1 år:
øre/kWh
A.2 Kontrakter som varer 1-5 år:
øre/kWh
A.3 Kontrakter som varer over 5 år:
øre/kWh
B. Markedskraft i alt:
øre/kWh
B.1 Elspotmarknaden:
øre/kWh
B.2 Regulerkraftmarknaden:
øre/kWh
C. Konsesjonskraft:
øre/kWh
Referansetid
A. Bilaterale kontrakter i alt:
Hele kalenderåret
A.1 Kontakter som varer inntil 1 år:
Hele kalenderåret
A.2 Kontrakter som varer 1-5 år:
Hele kalenderåret
A.3 Kontrakter som varer over 5 år:
Hele kalenderåret
B. Markedskraft i alt:
Hele kalenderåret
B.1 Elspotmarknaden:
Hele kalenderåret
B.2 Regulerkraftmarknaden:
Hele kalenderåret
C. Konsesjonskraft:
Hele kalenderåret
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Mangler fotnoter

Brukerveiledning for statistikkbanken