Til toppen

08358: Kraftpris og nettleie uten avgifter, etter forbrukergruppe (øre/kWh) 1993 - 2019

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 5

år

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1993 , 1994 , 1995 ,

Valgt 1 av totalt 27

forbrukergruppe

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. ALLE FORBRUKERGRUPPER , KRAFTINTENSIV INDUSTRI , Produksjon av papirmasse, papir og papp ,

Valgt 0 av totalt 42

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

2011-tall ble rettet 24.3.2014.

Brukerveiledning for statistikkbanken