Til toppen
08358: Kraftpris og nettleie uten avgifter, etter forbrukergruppe (øre/kWh) 1993 - 2018
Sist endret
28.11.2019
Kontakt
Magne Holstad, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 342
gnh@ssb.no

Guro Henriksen, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 340
ghe@ssb.no

Måleenhet
Kraftpris og nettleie uten avgifter:
øre/kWh
Kraftpris:
øre/kWh
Nettleige, vegd gjennomsnitt:
øre/kWh
Nettleige, ordinært forbruk:
øre/kWh
Nettleige, fleksibelt forbruk:
øre/kWh
Referansetid
Kraftpris og nettleie uten avgifter:
Hele kalenderåret
Kraftpris:
Hele kalenderåret
Nettleige, vegd gjennomsnitt:
Hele kalenderåret
Nettleige, ordinært forbruk:
Hele kalenderåret
Nettleige, fleksibelt forbruk:
Hele kalenderåret
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
forbrukergruppe
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 5 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 26 Valgte 1

forbrukergruppe

Totalt 42 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

2011-tall ble rettet 24.3.2014.

Brukerveiledning for statistikkbanken