Arbeids- og velferdsetaten (NAV) - StatRes (opphørt)

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

08334: StatRes. NAV. Relaterte indikatorer. Personer i alderen 15-74 år, etter arbeidsstyrkestatus (årsgjennomsnitt) (avslutta serie) 2006 - 2013

Unni Grebstad, Statistisk sentralbyrå
+47 94 50 68 66
09.12.2014 10:00
Sysselsatte 15-74 år (AKU) (1 000 personer):
1 000 personer
Sysselsatte 15-74 år (AKU) (prosent av personer i alt):
prosent
Arbeidsledige 15-74 år (AKU) (1 000 personer):
1 000 personer
Arbeidsledige 15-74 år (AKU) (prosent av arbeidsstyrken):
prosent
Registrerte arbeidsledige (NAV-tall) (personer):
personer
Sysselsatte 15-74 år (AKU) (1 000 personer):
Gjennomsnitt for året
Sysselsatte 15-74 år (AKU) (prosent av personer i alt):
Gjennomsnitt for året
Arbeidsledige 15-74 år (AKU) (1 000 personer):
Gjennomsnitt for året
Arbeidsledige 15-74 år (AKU) (prosent av arbeidsstyrken):
Gjennomsnitt for året
Registrerte arbeidsledige (NAV-tall) (personer):
Gjennomsnitt for året
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 5

Må velges

Valgt 1 av totalt 8

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Arbeidsledige ifølge AKU må ikke forveksles med registrerte arbeidsledige som NAV gir tall for, på grunn av noe ulike begreper og definisjoner. For mer informasjon om dette, se Om statistikken for AKU, punkt 6.2 om sammenheng med annen statistikk (http://www.ssb.no/aku/). En annen forskjell er at NAVs tall over registrerte arbeidsledige inkluderer også ikke-bosatte, mens AKU omfatter bosatte.
Fra 2006 ble aldersgrensen for å bli med i AKU senket fra 16 til 15 år. Samtidig ble aldersdefinisjonen endret fra alder ved utgangen av året til alder på referansetidspunktene for undersøkelsen. Derfor starter tidsserien her i 2006.