Arbeids- og velferdsetaten (NAV) - StatRes (opphørt)

Til toppen

08334: StatRes. NAV. Relaterte indikatorer. Personer i alderen 15-74 år, etter arbeidsstyrkestatus (årsgjennomsnitt) (avslutta serie) 2006 - 2013

Må velges

Valgt 1 av totalt 5

Må velges

Valgt 1 av totalt 8

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Arbeidsledige ifølge AKU må ikke forveksles med registrerte arbeidsledige som NAV gir tall for, på grunn av noe ulike begreper og definisjoner. For mer informasjon om dette, se Om statistikken for AKU, punkt 6.2 om sammenheng med annen statistikk (http://www.ssb.no/aku/). En annen forskjell er at NAVs tall over registrerte arbeidsledige inkluderer også ikke-bosatte, mens AKU omfatter bosatte.
Fra 2006 ble aldersgrensen for å bli med i AKU senket fra 16 til 15 år. Samtidig ble aldersdefinisjonen endret fra alder ved utgangen av året til alder på referansetidspunktene for undersøkelsen. Derfor starter tidsserien her i 2006.