Trafikkulykker med personskade

Til toppen
08329: Drepte eller skadde i trafikkulykker, etter alder, kjønn, skadegrad, trafikantgruppe og ulykkestype 1999M01 - 2020M08
Sist endret
15.09.2020
Kontakt
Elin Hellerud, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 389
hel@ssb.no

Måleenhet
Personer drept eller skadd:
personer
Referansetid
Personer drept eller skadd:
Slutten av måneden
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
måned
Må velges *
skadegrad
Må velges *
alder
kjønn
trafikantgruppe
ulykkestype
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 1 Valgte 1

måned
Må velges *

Totalt 260 Valgte 1

skadegrad
Må velges *

Totalt 6 Valgte 0

alder

Totalt 13 Valgte 0

Valgfri variabel

Totalt 2 Valgte 0

Valgfri variabel
trafikantgruppe

Totalt 8 Valgte 0

Valgfri variabel

Totalt 12 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Månedstallene er foreløpige fram til endelige tall er publisert, normalt i mai påfølgende år. Pga. treghet i innrapporteringen kan det ikke frigis detaljerte tall for antall ulykker og skadde før etter 4 måneder, kun dødsulykker og antall drepte publiseres løpende. Tall for ulykker og skadde etter skadegrad som ikke kan offentliggjøres er markert med 0.

Brukerveiledning for statistikkbanken