08311: Nettoforbruk av elektrisk kraft, etter type og forbrukergruppe (GWh) 1993 - 2018
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 3 Valgte

Søk

forbrukergruppe

Totalt 42 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 26 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
28.11.2019
Kontakt
Magne Holstad, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 342
gnh@ssb.no

Guro Henriksen, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 340
ghe@ssb.no

Måleenhet
Forbruk i alt:
GWh
Ordinært forbruk:
GWh
Fleksibelt forbruk:
GWh
Referansetid
Forbruk i alt:
Hele kalenderåret
Ordinært forbruk:
Hele kalenderåret
Fleksibelt forbruk:
Hele kalenderåret
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

2011-tall ble rettet 24.3.2014.

Brukerveiledning for statistikkbanken