Til toppen
08311: Nettoforbruk av elektrisk kraft, etter type og forbrukergruppe (GWh) 1993 - 2018
Sist endret
28.11.2019
Kontakt
Magne Holstad, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 342
gnh@ssb.no

Guro Henriksen, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 340
ghe@ssb.no

Måleenhet
Forbruk i alt:
GWh
Ordinært forbruk:
GWh
Fleksibelt forbruk:
GWh
Referansetid
Forbruk i alt:
Hele kalenderåret
Ordinært forbruk:
Hele kalenderåret
Fleksibelt forbruk:
Hele kalenderåret
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
forbrukergruppe
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 3 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 26 Valgte 1

forbrukergruppe

Totalt 42 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

2011-tall ble rettet 24.3.2014.

Brukerveiledning for statistikkbanken