Til toppen
08301: Kraftliner ved slutten av året, etter eigargruppe og linetype (avslutta serie) 2008 - 2009
Sist endret
13.04.2011
Kontakt
Magne Holstad, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 342
gnh@ssb.no

Guro Henriksen, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 340
ghe@ssb.no

Måleenhet
Liner:
km
Referansetid
Liner:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
eiergruppe
linetype
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 1 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 2 Valgte 1

eiergruppe

Totalt 7 Valgte 0

Valgfri variabel
linetype

Totalt 4 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Brukerveiledning for statistikkbanken