Helseforhold, levekårsundersøkelsen

Til toppen
08285: Omsorgsbehov og udekket behov for helsetjenester, etter alder og landsdel (prosent) 1998 - 2019
Sist endret
25.06.2020
Kontakt
Berit Otnes, Statistisk sentralbyrå
+47 450 04 934
bot@ssb.no

Jorun Ramm, Statistisk sentralbyrå
+47 92 08 23 99
jrm@ssb.no

Måleenhet
Omsorgsbehov og mottatt omsorg:
prosent eller antall
Referansetid
Omsorgsbehov og mottatt omsorg:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
omsorgstype
Må velges *
alder
landsdel
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 1 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 7 Valgte 1

omsorgstype
Må velges *

Totalt 24 Valgte 0

alder

Totalt 5 Valgte 0

Valgfri variabel

Totalt 7 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Hjelpetrengende: Personer som ikke klarer dagligvareinnkjøp eller vask og rengjøring av egen bolig uten hjelp av andre.
omsorgstype
Pleie- eller tilsynstrengende i husholdningen
Personer som bor alene og er hjelpetrengende, og personer i flerpersonhusholdninger som svarer at det i husholdningen er noen som trenger ekstra stell, tilsyn eller hjelp til daglige gjøremål på grunn av sykdom, uførhet eller høy alder.
landsdel
Vestlandet
Omfatter Hordaland, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal.

Brukerveiledning for statistikkbanken