Helseforhold, levekårsundersøkelsen

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

08283: Symptomer på helseproblemer og medisinbruk, etter alder og landsdel (prosent) 1998 - 2019

Jorun Ramm, Statistisk sentralbyrå
+47 92 08 23 99
04.07.2020 08:00
Symptomer på helseproblemer og medisinbruk:
prosent
Symptomer på helseproblemer og medisinbruk:
31.12.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Må velges

Valgt 1 av totalt 7

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Fornøyd med livet for tiden (9 eller 10 på en skala fra 0-10) , Har tillit til medmennesker (9 eller 10 på en skala fra 0-10) (2015) , Opplever livet som meningsfylt (9-10 på en skala fra 0-10) (2015) ,

Valgt 0 av totalt 37

Valgt 0 av totalt 5

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 7

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
På grunn av endringer i spørsmålsformuleringene er ikke alle tallene for 2015 helt sammenliknbare med tidligere undersøkelser. Dette gjelder spørsmålene om smerter i kroppen og hodepine eller migrene siste 3 måneder.

landsdel

Vestlandet

Omfatter her Vestland (tidligere Hordaland og Sogn og Fjordane) og Møre og Romsdal.