Helseforhold, levekårsundersøkelsen

Til toppen
08282: Sosial kontakt, etter alder og landsdel (prosent) 1998 - 2019
Sist endret
01.07.2020
Kontakt
Petter Kristiansen Arnesen, Statistisk sentralbyrå
+47 90 25 88 63
pka@ssb.no

Håvard Bergesen Dalen, Statistisk sentralbyrå
+47 40 90 23 50
rge@ssb.no

Måleenhet
Sosial kontakt:
prosent
Referansetid
Sosial kontakt:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
type sosial kontakt
Må velges *
alder
landsdel
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 1 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 7 Valgte 1

type sosial kontakt
Må velges *

Totalt 18 Valgte 0

alder

Totalt 5 Valgte 0

Valgfri variabel

Totalt 7 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Brudd i tidsserien ved 2015. Før 2015 ble spørsmålene om sosial kontakt med foreldre og søsken stilt til alle med søsken og foreldre i live. Siden 2015 er spørsmålene kun stilt til personer som ikke bodde sammen med disse familiemedlemmene. For å få mest sammenliknbare tidsserier har personer som bor med søsken eller foreldre fra og med 2015 blitt kodet som at de har mye sosial kontakt med disse, det vil si at de har kontakt minst en gang i måneden. Dette gjør likevel at tallene for sosial kontakt med familien i 2015 og 2019 ikke er helt sammenliknbare med tallene for tidligere år. Dette gjelder særlig i den yngste aldersgruppen (16 til 24 år) der mange bor sammen med familien.
type sosial kontakt
Lite foreldrekontakt, blant de som har foreldre i live
Andel av de med foreldre i live som treffer disse sjeldnere enn hver måned.
Lite søskenkontakt
Andel av de med søsken som treffer disse sjeldnere enn hver måned.
Lite kontakt med egne barn
Andel av de med barn som har flyttet hjemmefra som treffer disse sjeldnere enn hver måned.
Lite vennekontakt
Andel uten gode venner eller som treffer venner sjeldnere enn hver måned.
landsdel
Vestlandet
Omfatter Hordaland, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal.

Brukerveiledning for statistikkbanken