Helseforhold, levekårsundersøkelsen

Til toppen
08280: Bruk av tannlege, fysioterapeut og andre helsetjenester, etter alder og landsdel (prosent) (avslutta serie) 2002 - 2012
Sist endret
18.09.2013
Kontakt
Arne Jensen, Statistisk sentralbyrå
+47 99 71 22 45
aje@ssb.no

Jorun Ramm, Statistisk sentralbyrå
+47 92 08 23 99
jrm@ssb.no

Måleenhet
Helsetjenester:
prosent eller antall
Referansetid
Helsetjenester:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
type helsetjeneste
Må velges *
alder
landsdel
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 1 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 4 Valgte 1

type helsetjeneste
Må velges *

Totalt 16 Valgte 0

alder

Totalt 5 Valgte 0

Valgfri variabel

Totalt 7 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

landsdel
Vestlandet
Omfatter Hordaland, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal.

Brukerveiledning for statistikkbanken