Helseforhold, levekårsundersøkelsen

Til toppen
08278: Sykelighet. Sykdom, skade eller funksjonshemming, etter alder og landsdel (avslutta serie) 1998 - 2012
Sist endret
18.09.2013
Kontakt
Jorun Ramm, Statistisk sentralbyrå
+47 92 08 23 99
jrm@ssb.no

Arne Jensen, Statistisk sentralbyrå
+47 99 71 22 45
aje@ssb.no

Måleenhet
Sykelighet. Sykdom, skade eller funksjonshemming:
prosent eller antall
Referansetid
Sykelighet. Sykdom, skade eller funksjonshemming:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
type sykelighet
Må velges *
alder
landsdel
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 1 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 5 Valgte 1

type sykelighet
Må velges *

Totalt 26 Valgte 0

alder

Totalt 5 Valgte 0

Valgfri variabel

Totalt 7 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

landsdel
Vestlandet
Omfatter Hordaland, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal.

Brukerveiledning for statistikkbanken