Helseforhold, levekårsundersøkelsen

Til toppen
08272: Funksjonsevne, etter alder og bostedsstrøk (prosent) 2002 - 2019
Sist endret
26.06.2020
Kontakt
Berit Otnes, Statistisk sentralbyrå
+47 450 04 934
bot@ssb.no

Jorun Ramm, Statistisk sentralbyrå
+47 92 08 23 99
jrm@ssb.no

Måleenhet
Funksjonsevne:
prosent
Referansetid
Funksjonsevne:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
type funksjonsproblem
Må velges *
alder
bostedsstrøk
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 1 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 6 Valgte 1

type funksjonsproblem
Må velges *

Totalt 34 Valgte 0

alder

Totalt 5 Valgte 0

Valgfri variabel
bostedsstrøk

Totalt 5 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Nedsatt bevegelsesevne: Dette gjelder personer som ikke kan gå i trapper opp eller ned en etasje uten å hvile eller som ikke kan gå en fem minutters tur i noenlunde raskt tempo.

Brukerveiledning for statistikkbanken