Helseforhold, levekårsundersøkelsen

Til toppen

08270: Bruk av helsetjenester, etter alder og bostedsstrøk (prosent) (avslutta serie) 2002 - 2012

Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Må velges

Valgt 1 av totalt 4

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Allmennlege. Fast allmennlege som vanligvis benyttes ved behov for legehjelp , Fastlege. Brukte fastlege ved legehjelp siste gang , Fastlege. Byttet fastlege siste 12 mnd. ,

Valgt 0 av totalt 34

Valgt 0 av totalt 5

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 5

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000