Konjunkturbarometer for industri og bergverk

08268: Konjunkturbarometeret. Svarfordelinger for utvalgte indikatorer, etter næring 1990K1 - 2019K2
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 4 Valgte

Søk

næring/varetype Velg minst en verdi

Totalt 0 Valgte

Søk

referanseperiode Velg minst en verdi

Totalt 0 Valgte

Søk

serietype Velg minst en verdi

Totalt 0 Valgte

Søk

kvartal Velg minst en verdi

Totalt 118 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
23.07.2019
Kontakt
Edvard Andreassen, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5360
edv@ssb.no

Ståle Mæland, Statistisk sentralbyrå
+47 950 59 888
stm@ssb.no

Måleenhet
Totalt produksjonsvolum:
prosent
Gjennomsnittlig sysselsetting:
prosent
Ordretilgang fra hjemmemarkedet:
prosent
Ordretilgang fra eksportmarkedet:
prosent
Referansetid
Totalt produksjonsvolum:
Slutten av kvartalet
Gjennomsnittlig sysselsetting:
Slutten av kvartalet
Ordretilgang fra hjemmemarkedet:
Slutten av kvartalet
Ordretilgang fra eksportmarkedet:
Slutten av kvartalet
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Mangler fotnoter

Brukerveiledning for statistikkbanken