Konjunkturbarometer for industri og bergverk

Til toppen
08268: Konjunkturbarometeret. Svarfordelinger for utvalgte indikatorer, etter næring 1990K1 - 2020K2
Sist endret
23.07.2020
Kontakt
Edvard Andreassen, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5360
edv@ssb.no

Ståle Mæland, Statistisk sentralbyrå
+47 950 59 888
stm@ssb.no

Måleenhet
Totalt produksjonsvolum:
prosent
Gjennomsnittlig sysselsetting:
prosent
Ordretilgang fra hjemmemarkedet:
prosent
Ordretilgang fra eksportmarkedet:
prosent
Referansetid
Totalt produksjonsvolum:
Slutten av kvartalet
Gjennomsnittlig sysselsetting:
Slutten av kvartalet
Ordretilgang fra hjemmemarkedet:
Slutten av kvartalet
Ordretilgang fra eksportmarkedet:
Slutten av kvartalet
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
kvartal
Må velges *
næring/varetype
Må velges *
referanseperiode
Må velges *
serietype
Må velges *
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 4 Valgte 1

kvartal
Må velges *

Totalt 122 Valgte 1

næring/varetype
Må velges *

Totalt 2 Valgte 0

referanseperiode
Må velges *

Totalt 2 Valgte 0

serietype
Må velges *

Totalt 5 Valgte 0

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

serietype
Diffusjonsindeks
En diffusjonsindeks beregnes etter følgende formel: (andel som har svart: større) + 0,5 * (andel som har svart: uendret). I beregningene er det foretatt korreksjoner for frafall. Diffusjonsindeksen har en vendepunktsverdi på 50. En vanlig tolkning av diffusjonsindeksen er at dersom verdien er 50 indikerer dette at om lag like mange venter vekst, som fall for kjennetegnet. En indeks som er større enn 50 - og stigende - tyder på tiltagende vekst, mens en indeks som faller fra en verdi større enn 50 indikerer avtagende vekst. Motsatt for indeksverdier under 50.
Nettotall
Nettotall = andelen som svarer større - andelen som svarer mindre.

Brukerveiledning for statistikkbanken