Konjunkturbarometer for industri og bergverk

08267: Konjunkturbarometeret. Avledede indikatorer 1990K1 - 2019K4
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 4 Valgte

Søk

næring/varetype Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk

type justering Velg minst en verdi

Totalt 3 Valgte

Søk

kvartal Velg minst en verdi

Totalt 120 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
20.01.2020
Kontakt
Edvard Andreassen, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5360
edv@ssb.no

Ståle Mæland, Statistisk sentralbyrå
+47 950 59 888
stm@ssb.no

Måleenhet
Sammensatt konjunkturindikator:
nettotall
Kapasitetsutnyttingsgraden, veid gjennomsnitt:
prosent
Antall arbeidsmåneder dekket ved ordrebeholdningen, veid gjennomsnitt:
prosent
Indikator på ressursknapphet:
prosent
Referansetid
Sammensatt konjunkturindikator:
Slutten av kvartalet
Kapasitetsutnyttingsgraden, veid gjennomsnitt:
Slutten av kvartalet
Antall arbeidsmåneder dekket ved ordrebeholdningen, veid gjennomsnitt:
Slutten av kvartalet
Indikator på ressursknapphet:
Slutten av kvartalet
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

statistikkvariabel
Sammensatt konjunkturindikator
Sammensatt konjunkturindikator er det aritmetiske gjennomsnitt av svarene (nettotall) for forventet produksjon, ordrebeholdning og lager (det siste med motsatt fortegn).

Brukerveiledning for statistikkbanken