Konjunkturbarometer for industri og bergverk

Til toppen
08267: Konjunkturbarometeret. Avledede indikatorer 1990K1 - 2020K2
Sist endret
23.07.2020
Kontakt
Edvard Andreassen, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5360
edv@ssb.no

Ståle Mæland, Statistisk sentralbyrå
+47 950 59 888
stm@ssb.no

Måleenhet
Sammensatt konjunkturindikator:
nettotall
Kapasitetsutnyttingsgraden, veid gjennomsnitt:
prosent
Antall arbeidsmåneder dekket ved ordrebeholdningen, veid gjennomsnitt:
prosent
Indikator på ressursknapphet:
prosent
Referansetid
Sammensatt konjunkturindikator:
Slutten av kvartalet
Kapasitetsutnyttingsgraden, veid gjennomsnitt:
Slutten av kvartalet
Antall arbeidsmåneder dekket ved ordrebeholdningen, veid gjennomsnitt:
Slutten av kvartalet
Indikator på ressursknapphet:
Slutten av kvartalet
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
kvartal
Må velges *
næring/varetype
Må velges *
type justering
Må velges *
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 4 Valgte 1

kvartal
Må velges *

Totalt 122 Valgte 1

næring/varetype
Må velges *

Totalt 2 Valgte 0

type justering
Må velges *

Totalt 3 Valgte 0

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

statistikkvariabel
Sammensatt konjunkturindikator
Sammensatt konjunkturindikator er det aritmetiske gjennomsnitt av svarene (nettotall) for forventet produksjon, ordrebeholdning og lager (det siste med motsatt fortegn).

Brukerveiledning for statistikkbanken