Konjunkturbarometer for industri og bergverk

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

08267: Konjunkturbarometeret. Avledede indikatorer 1990K1 - 2024K1

Edvard Andreassen, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5360
Ståle Mæland, Statistisk sentralbyrå
+47 950 59 888
18.04.2024 08:00
Sammensatt konjunkturindikator:
nettotall
Kapasitetsutnyttingsgraden, veid gjennomsnitt:
prosent
Antall arbeidsmåneder dekket ved ordrebeholdningen, veid gjennomsnitt:
prosent
Indikator på ressursknapphet:
prosent
Sammensatt konjunkturindikator:
Slutten av kvartalet
Kapasitetsutnyttingsgraden, veid gjennomsnitt:
Slutten av kvartalet
Antall arbeidsmåneder dekket ved ordrebeholdningen, veid gjennomsnitt:
Slutten av kvartalet
Indikator på ressursknapphet:
Slutten av kvartalet
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 4

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1990K1 , 1990K2 , 1990K3 ,

Valgt 1 av totalt 137

Må velges

Valgt 0 av totalt 2

Må velges

Valgt 0 av totalt 3

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

statistikkvariabel

Sammensatt konjunkturindikator

Sammensatt konjunkturindikator er det aritmetiske gjennomsnitt av svarene (nettotall) for forventet produksjon, ordrebeholdning og lager (det siste med motsatt fortegn).