Konjunkturbarometer for industri og bergverk

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

08266: Konjunkturbarometeret. Begrensende faktorer i produksjonen 1990K1 - 2023K4

Edvard Andreassen, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5360
Ståle Mæland, Statistisk sentralbyrå
+47 950 59 888
18.01.2024 08:00
Etterspørsel og konkurranse (samlet):
prosent
Etterspørsel fra hjemmemarkedet:
prosent
Etterspørsel fra eksportmarkedet:
prosent
Konkurranse på norsk marked:
prosent
Konkurranse i EU-markedet:
prosent
Konkurranse ved eksport til andre land:
prosent
Maskin- og anleggskapasiteten:
prosent
Tilgangen på arbeidskraft:
prosent
Tilgangen på råstoff og/eller elektrisk kraft:
prosent
Andre faktorer:
prosent
Ingen spesielle:
prosent
Uoppgitt:
prosent
Etterspørsel og konkurranse (samlet):
Slutten av kvartalet
Etterspørsel fra hjemmemarkedet:
Slutten av kvartalet
Etterspørsel fra eksportmarkedet:
Slutten av kvartalet
Konkurranse på norsk marked:
Slutten av kvartalet
Konkurranse i EU-markedet:
Slutten av kvartalet
Konkurranse ved eksport til andre land:
Slutten av kvartalet
Maskin- og anleggskapasiteten:
Slutten av kvartalet
Tilgangen på arbeidskraft:
Slutten av kvartalet
Tilgangen på råstoff og/eller elektrisk kraft:
Slutten av kvartalet
Andre faktorer:
Slutten av kvartalet
Ingen spesielle:
Slutten av kvartalet
Uoppgitt:
Slutten av kvartalet
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Etterspørsel og konkurranse (samlet) , Etterspørsel fra hjemmemarkedet , Etterspørsel fra eksportmarkedet ,

Valgt 1 av totalt 12

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1990K1 , 1990K2 , 1990K3 ,

Valgt 1 av totalt 136

Må velges

Valgt 0 av totalt 2

Må velges

Valgt 0 av totalt 2

Må velges

Valgt 0 av totalt 3

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000