Konjunkturbarometer for industri og bergverk

08266: Konjunkturbarometeret. Begrensende faktorer i produksjonen 1990K1 - 2019K4
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 12 Valgte

Søk

næring/varetype Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk

referanseperiode Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk

type justering Velg minst en verdi

Totalt 3 Valgte

Søk

kvartal Velg minst en verdi

Totalt 120 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
20.01.2020
Kontakt
Edvard Andreassen, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5360
edv@ssb.no

Ståle Mæland, Statistisk sentralbyrå
+47 950 59 888
stm@ssb.no

Måleenhet
Etterspørsel og konkurranse (samlet):
prosent
Etterspørsel fra hjemmemarkedet:
prosent
Etterspørsel fra eksportmarkedet:
prosent
Konkurranse på norsk marked:
prosent
Konkurranse i EU-markedet:
prosent
Konkurranse ved eksport til andre land:
prosent
Maskin- og anleggskapasiteten:
prosent
Tilgangen på arbeidskraft:
prosent
Tilgangen på råstoff og/eller elektrisk kraft:
prosent
Andre faktorer:
prosent
Ingen spesielle:
prosent
Uoppgitt:
prosent
Referansetid
Etterspørsel og konkurranse (samlet):
Slutten av kvartalet
Etterspørsel fra hjemmemarkedet:
Slutten av kvartalet
Etterspørsel fra eksportmarkedet:
Slutten av kvartalet
Konkurranse på norsk marked:
Slutten av kvartalet
Konkurranse i EU-markedet:
Slutten av kvartalet
Konkurranse ved eksport til andre land:
Slutten av kvartalet
Maskin- og anleggskapasiteten:
Slutten av kvartalet
Tilgangen på arbeidskraft:
Slutten av kvartalet
Tilgangen på råstoff og/eller elektrisk kraft:
Slutten av kvartalet
Andre faktorer:
Slutten av kvartalet
Ingen spesielle:
Slutten av kvartalet
Uoppgitt:
Slutten av kvartalet
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Mangler fotnoter

Brukerveiledning for statistikkbanken