Konjunkturbarometer for industri og bergverk

Til toppen
08266: Konjunkturbarometeret. Begrensende faktorer i produksjonen 1990K1 - 2020K2
Sist endret
23.07.2020
Kontakt
Edvard Andreassen, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5360
edv@ssb.no

Ståle Mæland, Statistisk sentralbyrå
+47 950 59 888
stm@ssb.no

Måleenhet
Etterspørsel og konkurranse (samlet):
prosent
Etterspørsel fra hjemmemarkedet:
prosent
Etterspørsel fra eksportmarkedet:
prosent
Konkurranse på norsk marked:
prosent
Konkurranse i EU-markedet:
prosent
Konkurranse ved eksport til andre land:
prosent
Maskin- og anleggskapasiteten:
prosent
Tilgangen på arbeidskraft:
prosent
Tilgangen på råstoff og/eller elektrisk kraft:
prosent
Andre faktorer:
prosent
Ingen spesielle:
prosent
Uoppgitt:
prosent
Referansetid
Etterspørsel og konkurranse (samlet):
Slutten av kvartalet
Etterspørsel fra hjemmemarkedet:
Slutten av kvartalet
Etterspørsel fra eksportmarkedet:
Slutten av kvartalet
Konkurranse på norsk marked:
Slutten av kvartalet
Konkurranse i EU-markedet:
Slutten av kvartalet
Konkurranse ved eksport til andre land:
Slutten av kvartalet
Maskin- og anleggskapasiteten:
Slutten av kvartalet
Tilgangen på arbeidskraft:
Slutten av kvartalet
Tilgangen på råstoff og/eller elektrisk kraft:
Slutten av kvartalet
Andre faktorer:
Slutten av kvartalet
Ingen spesielle:
Slutten av kvartalet
Uoppgitt:
Slutten av kvartalet
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
kvartal
Må velges *
næring/varetype
Må velges *
referanseperiode
Må velges *
type justering
Må velges *
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 12 Valgte 1

kvartal
Må velges *

Totalt 122 Valgte 1

næring/varetype
Må velges *

Totalt 2 Valgte 0

referanseperiode
Må velges *

Totalt 2 Valgte 0

type justering
Må velges *

Totalt 3 Valgte 0

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Brukerveiledning for statistikkbanken