Konjunkturbarometer for industri og bergverk

Til toppen

08266: Konjunkturbarometeret. Begrensende faktorer i produksjonen 1990K1 - 2021K3

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Etterspørsel og konkurranse (samlet) , Etterspørsel fra hjemmemarkedet , Etterspørsel fra eksportmarkedet ,

Valgt 1 av totalt 12

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1990K1 , 1990K2 , 1990K3 ,

Valgt 1 av totalt 127

Må velges

Valgt 0 av totalt 2

Må velges

Valgt 0 av totalt 2

Må velges

Valgt 0 av totalt 3

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000